anti-corruption

Przeciwdziałanie korupcji

Nasza grupa prawna specjalizuje się w przeciwdziałaniu korupcji, dostarczając klientom kompleksowych i skutecznych rozwiązań. Zajmujemy się zarówno zapobieganiem aktom korupcyjnym, jak i reagowaniem na potencjalne naruszenia, doradzając naszym klientom w zakresie przestrzegania przepisów antykorupcyjnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Nasz zespół ekspertów oferuje wsparcie przy tworzeniu i implementacji systemów compliance, które pomagają firmom unikać naruszeń związanych z korupcją. Zapewniamy też reprezentację prawna w postępowaniach sądowych dotyczących oskarżeń o korupcję.

Nasze doświadczenie i wiedza w zakresie przeciwdziałania korupcji pozwalają nam skutecznie chronić interesy naszych klientów, zarówno w kontekście zapobiegania naruszeniom, jak i radzenia sobie z ich konsekwencjami.

  • Opracowanie i wdrażanie polityk antykorupcyjnych: Pomagamy firmom i organizacjom w opracowaniu polityk antykorupcyjnych, które określają zasady i procedury mające na celu zapobieganie korupcji w organizacji. Wspieramy wdrażanie tych polityk oraz zapewniamy szkolenia dla pracowników w zakresie przeciwdziałania korupcji.
  • Audyt antykorupcyjny: Przeprowadzamy audyty antykorupcyjne, które mają na celu ocenę i identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka korupcyjnego w organizacji. Na podstawie wyników audytu opracowujemy rekomendacje i plany działań mających na celu wzmocnienie systemów antykorupcyjnych i minimalizację ryzyka.
  • Monitorowanie i raportowanie: Pomagamy firmom w monitorowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem korupcji oraz w raportowaniu o podejrzanych przypadkach. Opracowujemy procedury zgłaszania i analizy incydentów oraz wspieramy w tworzeniu raportów zgodnie z wymaganiami ustawodawczymi i międzynarodowymi standardami.
  • Współpraca z organami ścigania: W razie potrzeby współpracujemy z organami ścigania w dochodzeniach dotyczących korupcji. Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji, udzielania odpowiedzi na żądania organów ścigania oraz reprezentowania klientów w postępowaniach dochodzeniowych.