financial-crime

Przestępstwa gospodarcze

Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze przestępstw gospodarczych, oferując kompleksową obsługę prawną w tej dziedzinie. Zajmujemy się zarówno reprezentacją klientów podejrzanych o popełnienie przestępstwa gospodarczego, jak i pomocą pokrzywdzonym przez tego typu działania. Nasz zespół specjalistów doskonale zna przepisy prawa karnego gospodarczego i zastosowane w praktyce metody ścigania przestępstw.

Udzielamy porad w zakresie strategii obrony, reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania, zarówno w fazie śledztwa, jak i przed sądem. Nasze działania skupiamy na minimalizacji ryzyka dla klienta oraz ochronie jego reputacji.

W przypadku klientów pokrzywdzonych przez przestępstwo gospodarcze, dążymy do jak najszybszego i najskuteczniejszego dochodzenia roszczeń.

  • Dochodzenie i ściganie przestępstw gospodarczych: Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w dochodzeniu i ściganiu przestępstw gospodarczych. Nasz zespół specjalistów analizuje dowody, przygotowuje dokumentację procesową, reprezentuje klientów przed organami ścigania i sądami, oraz zapewnia wsparcie w procesie prowadzenia postępowania karne.
  • Audyt prawny: Przeprowadzamy audyty prawne w celu identyfikacji potencjalnych naruszeń przepisów gospodarczych oraz odkrycia nieprawidłowości w prowadzeniu działalności. Nasze audyty obejmują analizę dokumentów, procedur i praktyk biznesowych, a także ocenę zgodności z przepisami prawa. Na podstawie wyników audytu opracowujemy rekomendacje i plany działań naprawczych.
  • Doradztwo prawne w zakresie compliance: Oferujemy doradztwo prawne w zakresie tworzenia i wdrażania systemów compliance, które mają na celu zapobieganie przestępstwom gospodarczym w organizacji. Pomagamy w tworzeniu i ocenie polityk, procedur oraz mechanizmów kontrolnych, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa i minimalizować ryzyko przestępstw.
  • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych: Świadczymy reprezentację prawną w postępowaniach administracyjnych związanych z przestępstwami gospodarczymi. Pomagamy w sporządzaniu odwołań, skarg i innych pism procesowych oraz reprezentujemy klientów przed organami administracyjnymi, takimi jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa czy inne odpowiednie instytucje.