solution

Rozwiązywanie problemów

Oferujemy usługę profesjonalnego rozwiązywania problemów prawnych, które mogą występować w różnych dziedzinach życia i biznesu. Niezależnie od skali lub złożoności problemu, nasi doświadczeni prawnicy są gotowi służyć pomocą, zapewniając kompleksowe doradztwo i skuteczne rozwiązania.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania problemów, które obejmują:

  • Doradztwo prawne: Zapewniamy naszym klientom profesjonalne doradztwo prawne w różnych dziedzinach prawa. Pomagamy w zrozumieniu i interpretacji przepisów prawnych, identyfikacji potencjalnych zagrożeń prawnych oraz opracowywaniu strategii działania. Nasze doradztwo ma na celu zapewnienie klarownych odpowiedzi na pytania prawne i wskazanie optymalnych rozwiązań.
  • Negocjacje i mediacje: Pomagamy naszym klientom w prowadzeniu negocjacji i mediacji w celu rozwiązania sporów. Nasz doświadczony zespół prawników pomaga osiągnąć porozumienie, negocjuje korzystne warunki i reprezentuje interesy naszych klientów w procesach mediacji. Dążymy do znalezienia rozwiązań, które są satysfakcjonujące dla wszystkich stron zaangażowanych.
  • Postępowania sądowe: W przypadku sporów, które wymagają interwencji sądu, reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi. Nasz zespół prawników posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych, przygotowywaniu dokumentów procesowych i skutecznej reprezentacji klientów w sądowych postępowaniach.
  • Rozwiązywanie sporów: Pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu sporów, zarówno na drodze pozasądowej, jak i w postępowaniach sądowych. Dążymy do osiągnięcia korzystnych rozstrzygnięć dla naszych klientów poprzez skuteczną reprezentację prawną, analizę ryzyka i opracowanie strategii rozwiązywania sporów.
  • Zarządzanie ryzykiem: Oferujemy wsparcie w zarządzaniu ryzykiem, pomagając naszym klientom w identyfikacji potencjalnych zagrożeń prawnych i opracowywaniu strategii minimalizujących ryzyko. Nasz zespół prawników pomaga w opracowywaniu polityk, procedur i umów, które mają na celu ochronę interesów klientów i zapobieganie potencjalnym problemom.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom kompleksowej i skutecznej obsługi prawnej w rozwiązywaniu problemów. Zaufaj nam, aby uzyskać profesjonalne wsparcie w identyfikowaniu, analizowaniu i rozwiązywaniu różnorodnych kwestii prawnych

6667

Przykładowe sprawy

Utrata płynności

Klient zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w ograniczeniu negatywnych konsekwencji utraty płynności finansowej w prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej. Podjęliśmy skuteczne negocjacje z kontrahentami klienta, urzędem skarbowym oraz ZUS’em i udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której klient z czasem spłacił zadłużenia i kontynuował działalność zachowując jednocześnie dobrą renomę wśród kontrahentów.

Powiązani specjaliści

Gdańsk, Poland