digital-business

Podział korporacyjny i transformacje

Oferujemy kompleksowe usługi prawne w zakresie podziałów korporacyjnych i transformacji. Wspieramy klientów na każdym etapie procesu, począwszy od analizy strategicznej, poprzez przygotowanie planu podziału lub transformacji, aż po jego realizację.

Doradzamy zarówno w zakresie podziałów korporacyjnych, takich jak podział lub wydzielenie części przedsiębiorstwa, jak i w zakresie transformacji, w tym przekształceń, fuzji czy likwidacji.

Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, którzy rozumieją złożoność tych procesów i są w stanie dostarczyć praktyczne i skuteczne rozwiązania. Reprezentujemy naszych klientów przed organami regulacyjnymi i w kontaktach z akcjonariuszami.

Nasz cel to zapewnienie naszym klientom bezpiecznej, skutecznej i efektywnej realizacji ich strategii biznesowych. Gwarantujemy profesjonalizm, zaangażowanie i pełne zrozumienie dla specyfiki każdej sprawy, dostarczając najwyższej jakości obsługę prawną w dziedzinie podziałów korporacyjnych i transformacji.

 

  • Doradztwo prawne w procesach podziału korporacyjnego: Udzielamy klientom profesjonalnego doradztwa prawno-biznesowego w zakresie procesów podziału korporacyjnego, analizując aspekty prawne, organizacyjne i finansowe, aby zapewnić płynne i zgodne z przepisami przeprowadzenie procesu podziału.
  • Sporządzanie dokumentacji i umów podziałowych: Przygotowujemy kompleksową dokumentację i umowy podziałowe, uwzględniając szczegóły dotyczące podziału aktywów, zobowiązań, praw własności intelektualnej oraz wszelkich innych aspektów związanych z procesem podziału.
  • Przejmowanie i przekształcanie spółek: Oferujemy wsparcie prawne w procesach przejmowania i przekształcania spółek, w tym w zakresie fuzji, konsolidacji, zmiany formy prawnej czy zmiany struktury organizacyjnej.
  • Prawne aspekty restrukturyzacji korporacyjnej: Doradzamy klientom w zakresie restrukturyzacji korporacyjnej, w tym w procesach spin-off, scission, zmiany struktury akcjonariatu czy przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe.
  • Procedury związane z rejestracją i formalnościami: Pomagamy klientom w przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych procedur rejestracyjnych i formalności związanych z procesami podziału korporacyjnego, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami organów rejestracyjnych.