link

Internacjonalizacja

Wspieramy przedsiębiorstwa na każdym etapie procesu ekspansji na rynki zagraniczne – od doradztwa strategicznego, poprzez pomoc w tworzeniu struktur biznesowych, aż do wsparcia operacyjnego po wejściu na nowy rynek. Rozumiemy wyzwania prawne, które mogą pojawić się w procesie internacjonalizacji, takie jak kwestie regulacji prawnych, umów międzynarodowych czy ochrony własności intelektualnej.

Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, którzy mają doświadczenie w pracy z klientami działającymi w różnych jurysdykcjach. Dostarczamy praktyczne i skuteczne rozwiązania, które pomagają naszym klientom w skutecznym prowadzeniu działalności na arenie międzynarodowej. Gwarantujemy profesjonalizm, zaangażowanie i pełne zrozumienie dla specyfiki każdej sprawy, dostarczając najwyższej jakości obsługę prawną w dziedzinie internacjonalizacji.

 

 

  • Doradztwo prawne dotyczące ekspansji zagranicznej: Udzielamy klientom profesjonalnego doradztwa prawno-biznesowego w zakresie ekspansji zagranicznej, analizując regulacje prawne, wymogi podatkowe i regulacje handlowe w celu wsparcia klientów w procesie internacjonalizacji.
  • Rejestracja spółek zagranicznych: Pomagamy klientom w procesie rejestracji spółek zagranicznych, zapewniając kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru struktury prawnej, prowadzenia formalności rejestracyjnych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów.
  • Prawne aspekty umów międzynarodowych: Doradzamy klientom w zakresie negocjacji, sporządzania i interpretacji umów międzynarodowych, takich jak umowy dystrybucyjne, umowy licencyjne, umowy agencyjne i umowy o współpracy międzynarodowej.
  • Ochrona własności intelektualnej na rynkach zagranicznych: Pomagamy klientom w ochronie praw własności intelektualnej na rynkach zagranicznych, w tym w rejestracji znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych oraz w prowadzeniu działań przeciwdziałających naruszeniom.
  • Wsparcie w międzynarodowych sporach prawnych: Oferujemy wsparcie prawników specjalizujących się w międzynarodowych sporach prawnych, reprezentując klientów przed sądami zagranicznymi, arbitrażami międzynarodowymi i innymi instytucjami rozstrzygającymi, dążąc do osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia.