merger

Fuzje, przejęcia i finanse korporacyjne

Nasza grupa prawna oferuje kompleksowe usługi prawne w obszarze fuzji, przejęć i finansów korporacyjnych. Dostarczamy pełen zakres doradztwa, począwszy od analizy strategicznej, poprzez negocjacje i strukturę transakcji, aż do jej finalizacji.

Wspieramy zarówno podmioty krajowe, jak i międzynarodowe w różnych sektorach gospodarki. Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, którzy łączą wiedzę prawną z doświadczeniem biznesowym, co pozwala nam na skuteczne zarządzanie najbardziej skomplikowanymi transakcjami. Reprezentujemy klientów zarówno na etapie negocjacji, jak i w procesie due diligence, jak również podczas postępowania przed organami regulacyjnymi.

Nasz cel to zapewnienie naszym klientom bezpiecznej, skutecznej i efektywnej realizacji ich strategii biznesowych. Gwarantujemy profesjonalizm, zaangażowanie i pełne zrozumienie dla specyfiki każdej sprawy, dostarczając najwyższej jakości obsługę prawną w obszarze fuzji, przejęć i finansów korporacyjnych.

  • Due diligence: Przeprowadzamy kompleksową analizę prawno-finansową przedsiębiorstw w ramach procesów fuzji i przejęć, identyfikując ryzyka, analizując dokumentację prawno-finansową oraz dostarczając raporty z wynikami badania.
  • Strukturyzacja transakcji: Doradzamy klientom w zakresie strukturyzacji transakcji fuzji i przejęć, w tym ustalaniu modelu biznesowego, podziału aktywów, negocjowaniu warunków transakcyjnych i przygotowywaniu umów.
  • Negocjacje i dokumentacja transakcyjna: Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji umów fuzji i przejęć oraz przygotowujemy kompleksową dokumentację transakcyjną, w tym umowy sprzedaży, umowy współpracy i umowy o udzielenie gwarancji.
  • Finansowanie transakcji: Doradzamy w zakresie finansowania transakcji fuzji i przejęć, takiego jak uzyskiwanie kredytów, emisje obligacji, pozyskiwanie inwestorów czy restrukturyzacja finansowa, zapewniając klientom wsparcie w pozyskiwaniu odpowiednich środków finansowych.
  • Integracja po transakcji: Pomagamy klientom w procesie integracji po zrealizowanej transakcji fuzji lub przejęcia, wspierając w harmonizacji działań, zarządzaniu zmianami, restrukturyzacji organizacyjnej i prawnym dostosowaniu przedsiębiorstwa do nowej struktury.