money-laundering

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

Nasza grupa prawna dostarcza profesjonalne usługi prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Świadomie podejmujemy się skomplikowanych spraw, pomagając klientom zrozumieć i przestrzegać surowych przepisów i standardów w tym obszarze.

Nasz zespół ekspertów pracuje z klientami, aby identyfikować potencjalne ryzyka i opracować skuteczne strategie zarządzania nimi. W przypadku sporów, reprezentujemy naszych klientów, oferując kompleksowe wsparcie prawne, oparte na gruntownej znajomości prawa krajowego i międzynarodowego.

Dążymy do ochrony praw i interesów naszych klientów, jednocześnie pomagając im utrzymać zgodność z prawem i uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Nasze usługi są oparte na rzetelnej ocenie, dyskrecji i doskonałej obsłudze klienta.

  • Audyt zgodności: Przeprowadzamy audyt zgodności klienta z przepisami prawa dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Analizujemy polityki, procedury oraz systemy wewnętrzne, identyfikując potencjalne ryzyka i luki w zabezpieczeniach.
  • Wdrożenie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy: Pomagamy klientom w opracowaniu i wdrożeniu programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, który dostosowany jest do ich specyfiki branży i ryzyka. Opracowujemy polityki, procedury, szkolenia dla pracowników oraz monitorujemy skuteczność wdrażanych rozwiązań.
  • Szkolenia dla pracowników: Organizujemy szkolenia dla pracowników klienta, podnosząc ich świadomość na temat procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ich roli w zapobieganiu tego typu działaniom. Edukujemy w zakresie rozpoznawania nieprawidłowości i podejrzanych transakcji.
  • Monitorowanie transakcji: Świadczymy usługi monitorowania transakcji klienta w celu wykrywania podejrzanych operacji i niezgodności z przepisami. Analizujemy dane, identyfikujemy nieprawidłowości i wspieramy klienta w raportowaniu ewentualnych podejrzanych przypadków.
  • Doradztwo prawne i współpraca z organami regulacyjnymi: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Pomagamy w komunikacji i współpracy z organami regulacyjnymi, takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Generalny Inspektor Informacji Finansowej.