tablet

Wewnętrzna kontrola zgodności

Specjalizujemy się w sprawach związanych z wewnętrzną kontrolą zgodności. Nasze usługi obejmują doradztwo i reprezentację w przypadku sporów związanych z niezgodnością procedur wewnętrznych z obowiązującymi przepisami.

Dzięki naszej głębokiej wiedzy z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom nie tylko wsparcie w toku sporu, ale także skuteczne strategie na przyszłość.

Nasz zespół ekspertów pomaga w opracowaniu i wdrażaniu skutecznych procedur kontroli zgodności, które zminimalizują ryzyko niezgodności i umożliwią skupienie się na realizacji celów biznesowych. Stawiamy na komunikację, przejrzystość i rzetelność, by zapewnić naszym klientom najwyższy poziom obsługi.

  • Ocena ryzyka i audyt: Przeprowadzamy ocenę ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów prawa i norm wewnętrznych klienta. Wykonujemy audyty zgodności, analizując procesy, polityki, procedury oraz systemy kontroli w celu identyfikacji potencjalnych luk i nieprawidłowości.
  • Projektowanie i wdrażanie systemów kontroli: Pomagamy klientom w projektowaniu i wdrażaniu skutecznych systemów kontroli zgodności, które odpowiadają ich specyficznym potrzebom i ryzyku. Opracowujemy polityki, procedury, systemy raportowania oraz inne narzędzia wspierające wewnętrzną kontrolę zgodności.
  • Szkolenia dla pracowników: Organizujemy szkolenia dla pracowników klienta, podnosząc ich świadomość na temat znaczenia i roli wewnętrznej kontroli zgodności. Edukujemy w zakresie przestrzegania polityk i procedur, rozpoznawania nieprawidłowości oraz raportowania incydentów.
  • Monitorowanie i ocena skuteczności: Świadczymy usługi monitorowania i oceny skuteczności systemów kontroli zgodności klienta. Przeprowadzamy regularne przeglądy, analizujemy wyniki, identyfikujemy obszary wymagające ulepszeń oraz doradzamy w zakresie wprowadzania odpowiednich zmian i usprawnień.
  • Doradztwo i wsparcie: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa i wsparcia w zakresie wewnętrznej kontroli zgodności. Służymy fachową pomocą w rozwiązywaniu problemów, interpretacji przepisów prawa oraz wdrażaniu najlepszych praktyk związanych z kontrolą zgodności.