museum

Zamówienia publiczne

Specjalizujemy się w prawie zamówień publicznych, zapewniając kompleksową obsługę na każdym etapie procesu – od przygotowania oferty po reprezentację w sporach. Nasz zespół prawników ma bogate doświadczenie w obszarze zamówień publicznych, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Pomagamy naszym klientom w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawa, a także w skutecznym zarządzaniu ryzykiem i optymalizacji strategii biznesowych. W przypadku sporów, reprezentujemy naszych klientów na wszystkich szczeblach postępowania, zawsze dążąc do najkorzystniejszego rozwiązania.

Nasz cel to zapewnić pewność prawna i skuteczność działania w świecie zamówień publicznych.

  • Doradztwo prawne: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych. Pomagamy w interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz wdrażaniu skutecznych strategii i rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami.
  • Przygotowanie dokumentacji: Pomagamy klientom w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych. Opracowujemy specyfikacje techniczne, warunki umów, kryteria oceny ofert oraz inne niezbędne dokumenty, zapewniające zgodność z przepisami prawa.
  • Reprezentacja w postępowaniach: Reprezentujemy klientów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przed organami zamawiającymi i sądami administracyjnymi. Zapewniamy wsparcie prawnicze na każdym etapie postępowania, w tym przy składaniu ofert, negocjacjach oraz w przypadku sporów i odwołań.
  • Audyt i kontrola postępowania: Przeprowadzamy audyty i kontrole postępowania związanego z zamówieniami publicznymi. Analizujemy dokumentację oraz procedury klienta, weryfikując ich zgodność z przepisami prawa zamówień publicznych. Pomagamy w identyfikacji potencjalnych ryzyk i uchybień oraz rekomendujemy działania naprawcze.