employee

Zatrudnienie i praca

Nasza grupa prawna oferuje holistyczne podejście do prawa pracy i zatrudnienia, zapewniając klientom wsparcie na każdym etapie relacji pracowniczych. Pomagamy firmom w opracowywaniu polityk i procedur zgodnych z prawem pracy, a także w negocjacjach i sporach związanych z umowami o pracę.

Doradzamy również w kwestiach związanych z zwolnieniami, restrukturyzacją i zgodnością z przepisami. W przypadku sporów sądowych, reprezentujemy naszych klientów z determinacją i profesjonalizmem.

Nasz cel to stworzenie bezpiecznego i zgodnego z prawem środowiska pracy dla naszych klientów, minimalizując ryzyko konfliktów i sporów.

  • Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy: Udzielamy klientom kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego związanego z zagadnieniami zatrudnienia i prawa pracy. Pomagamy w interpretacji przepisów prawa pracy, tworzeniu umów o pracę, regulaminów pracy, oraz udzielamy wsparcia w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych.
  • Opracowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem: Pomagamy klientom w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem, takiej jak umowy o pracę, aneksy do umów, regulaminy pracy, instrukcje stanowiskowe, oraz polityki personalne. Zapewniamy zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
  • Reprezentacja w sprawach pracowniczych: Reprezentujemy klientów przed sądami pracy i innymi organami w sporach pracowniczych, takich jak zwolnienia, mobbing, dyskryminacja, nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń czy naruszenia przepisów BHP. Zapewniamy profesjonalne wsparcie i reprezentację na każdym etapie postępowania.
  • Audyt HR: Przeprowadzamy audyt HR w firmach klientów, weryfikując zgodność z przepisami prawa pracy oraz oceniając efektywność i skuteczność praktyk personalnych. Pomagamy w identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń i rekomendujemy działania naprawcze.