startup

Sektor kosmiczny

Rozwój eksploracji kosmosu, technologii kosmicznych i lotów kosmicznych stwarza unikalne wyzwania prawne, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Coraz więcej przedsiębiorców podejmuje się tworzenia technologii zdolnej podbijać kosmos. Wymaga to posiadania specjalistycznej wiedzy i zrozumienia zarówno międzynarodowego prawa kosmicznego, jak i krajowych regulacji związanych z kosmosem, co oferują nasi specjaliści.

Nasze usługi prawne dla sektora kosmicznego obejmują:

  • Zgodność regulacyjną: Pomagamy naszym klientom w sektorze kosmicznym w spełnianiu wymagań prawnych i regulacyjnych. Doradzamy w kwestiach związanych z uzyskiwaniem zezwoleń, licencji i pozwoleń kosmicznych, a także w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa kosmicznego, ochrony środowiska i związanych z zasobami kosmicznymi.
  • Prawo kosmiczne i umowy kosmiczne: Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa kosmicznego, w tym prawa międzynarodowego kosmicznego. Pomagamy w przygotowywaniu, analizie i negocjacjach umów kosmicznych, takich jak umowy o dostawę technologii kosmicznych, umowy o wynajem infrastruktury kosmicznej, umowy o usługi kosmiczne i umowy o współpracy kosmicznej. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony interesów naszych klientów w ramach tych umów.
  • Prawo własności intelektualnej: Doradzamy w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej w sektorze kosmicznym. Pomagamy w rejestracji i ochronie znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i praw autorskich związanych z innowacjami kosmicznymi. Wspieramy naszych klientów w zarządzaniu portfelem własności intelektualnej oraz w rozwiązywaniu sporów dotyczących praw własności intelektualnej.
  • Transakcje kosmiczne: Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie transakcji kosmicznych, takich jak fuzje, przejęcia, joint venture i umowy inwestycyjne. Pomagamy w negocjacjach i przygotowaniu dokumentów transakcyjnych, uwzględniając specyficzne potrzeby branży kosmicznej.
  • Prawo międzynarodowe i regulacje: Posiadamy wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego i regulacji dotyczących kosmosu. Zapewniamy wsparcie w kwestiach związanych z międzynarodowym prawem kosmicznym, traktatami kosmicznymi, porozumieniami międzynarodowymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i korzystania z zasobów kosmicznych.
  • Arbitraż i rozwiązywanie sporów: Oferujemy profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu sporów dla klientów z sektora kosmicznego. Pomagamy w mediacjach, arbitrażach i postępowaniach sądowych związanych z konfliktami w branży kosmicznej.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom z sektora kosmicznego kompleksowej i wyspecjalizowanej obsługi prawnej, która umożliwia im skoncentrowanie się na innowacjach i osiąganiu sukcesów w tej dynamicznej branży. Zaufaj naszym specjalistom, aby chronić Twoje interesy, zapewnić zgodność z przepisami i pomóc w osiągnięciu strategicznych celów w sektorze kosmicznym.

rocket-launch-67649_1280

Przykładowe sprawy

Komisja Nauk Kosmicznych

Nasi specjaliści aktywnie uczestniczą w pracach Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, a także Baltic Sea and Space Cluster (BSSC), wspierając ich działalność. Uczestniczymy także w spotkaniach i webinariach organizowanych przez European Center for Space Law przy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zdobyte w ten sposób doświadczenie pomaga nam oferować szeroką pomoc dla przedsiębiorców z sektora kosmicznego.

Powiązani specjaliści

Gdańsk, Poland