game-development

Gamedev

Rozwój przemysłu gier komputerowych wiąże się z unikalnymi wyzwaniami prawno-biznesowymi, dlatego oferujemy kompleksowe doradztwo prawne dostosowane do potrzeb naszych klientów związanych z tworzeniem i wydawaniem gier.

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i zrozumienie specyfiki branży gamedev, a także są świadomi dynamicznych zmian w przepisach prawnych dotyczących tej dziedziny. Nasze usługi prawne obejmują:

  • Ochronę praw autorskich: Pomagamy naszym klientom w ochronie praw autorskich do ich gier. Oferujemy doradztwo w zakresie rejestracji gier jako utworów autorskich, zarządzania prawami autorskimi, a także w przypadkach naruszeń praw autorskich.
  • Umowy licencyjne: Doradzamy i przygotowujemy umowy licencyjne, umożliwiające naszym klientom korzystanie z treści, technologii lub marki innych producentów gier. Zapewniamy również analizę i negocjacje umów licencyjnych, aby chronić interesy naszych klientów.
  • Ochronę własności intelektualnej: Pomagamy w ochronie własności intelektualnej naszych klientów w branży gamedev. Zapewniamy doradztwo w zakresie znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i tajemnicy przedsiębiorstwa. Pomagamy w rejestracji i ochronie tych praw oraz w przypadkach naruszeń.
  • Finansowanie projektów: Wspieramy naszych klientów w kwestiach finansowania projektów gamedev. Oferujemy doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, zarządzania kapitałem ryzyka, finansowania crowdfundingowego i innych form finansowania dostępnych dla branży gamedev.
  • Compliance i regulacje: Zapewniamy naszym klientom wsparcie w zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi gamedev, takimi jak prawa konsumentów, ochrona danych osobowych, prawo konkurencji i regulacje dotyczące treści w grach. Pomagamy w opracowywaniu polityk i procedur zgodności oraz w zarządzaniu ryzykiem związanym z przepisami prawnymi.
  • Umowy deweloperskie: Doradzamy naszym klientom w negocjacjach i przygotowaniu umów deweloperskich z podwykonawcami, producentami sprzętu i innymi partnerami biznesowymi w branży gamedev. Zapewniamy ochronę interesów naszych klientów i zapobiegamy potencjalnym konfliktom.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom kompleksowego i skutecznego wsparcia prawnego, które pozwala im skupić się na tworzeniu innowacyjnych i udanych gier. Zaufaj nam, aby chronić Twoje interesy i zapewnić Ci solidne podstawy prawne w branży gamedev.

fortnite-4129124_1280

Przykładowe sprawy

Know-how

Zwrócił się do nas klient, który chciał uzyskać poradę w zakresie know-how oraz prawa autorskiego w sprawie tworzonej gry komputerowej. Przygotowaliśmy dla klienta memorandum ze wskazaniem możliwych rozwiązań. Klient wybrał dla niego najbardziej optymalne rozwiązanie, które pomogliśmy wprowadzić w życie.

Powiązani specjaliści

Gdańsk, Poland