transportation

Transport, spedycja, logistyka

W obszarze transportu, logistyki i spedycji oferujemy kompleksowe wsparcie prawne. Zajmujemy się doradztwem w zakresie umów transportowych, regulacji prawnych oraz sporów związanych z działalnością logistyczną. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy zapewniamy klientom skuteczną ochronę ich interesów w dynamicznym środowisku branży transportowej.

Nasze usługi prawne dla sektora transportu, spedycji i logistyki obejmują:

  • Umowy transportowe i spedycyjne: Doradzamy i przygotowujemy umowy transportowe, w tym umowy przewozowe, umowy spedycyjne, umowy czarterowe i umowy logistyczne. Zapewniamy analizę, negocjacje i dostosowanie umów do specyficznych potrzeb naszych klientów.
  • Prawo logistyczne: Pomagamy naszym klientom w zrozumieniu i przestrzeganiu przepisów prawa logistycznego. Doradzamy w zakresie magazynowania, dystrybucji, zarządzania łańcuchem dostaw, umów outsourcingowych i monitorowania transportu. Zapewniamy wsparcie w kwestiach związanych z odpowiedzialnością za usługi logistyczne oraz z zarządzaniem ryzykiem.
  • Prawo celno-skarbowe: Oferujemy wsparcie w zakresie przepisów dotyczących cła, podatków, procedur celnych i regulacji celno-skarbowych. Pomagamy w rejestracji i uzyskiwaniu zezwoleń celno-skarbowych, a także w obszarze procedur uproszczonych i zwolnień celnych.
  • Odpowiedzialność przewoźnika i ubezpieczenia: Doradzamy w kwestiach związanych z odpowiedzialnością przewoźnika, wypadkami i ubezpieczeniami transportowymi. Pomagamy w sporządzaniu umów ubezpieczeniowych, negocjacjach roszczeń ubezpieczeniowych oraz w rozwiązywaniu sporów dotyczących szkód i wypadków.
  • Regulatory i zgodność: Zapewniamy wsparcie w związku z przepisami regulacyjnymi branży transportowej, takimi jak przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców, przewozu substancji niebezpiecznych, norm emisji i wymogów środowiskowych. Pomagamy w identyfikacji i wdrażaniu odpowiednich procedur zgodności z przepisami prawnymi.
  • Rozwiązywanie sporów: Oferujemy profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu sporów związanych z branżą transportu, spedycji i logistyki. Pomagamy w mediacjach, negocjacjach i postępowaniach sądowych w sprawach odszkodowawczych, w sporach umownych oraz w sporach z przewoźnikami i ubezpieczycielami.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom w sektorze transportu, spedycji i logistyki kompleksowej i efektywnej obsługi, która chroni ich interesy, minimalizuje ryzyko i wspiera rozwój ich działalności. Zaufaj nam, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i zapewnić sobie silne fundamenty prawne w branży transportowej i logistycznej.

 

logistics-7721552_1280

Przykładowe sprawy

Border Force

Klient zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w odzyskaniu pojazdu zatrzymanego przez brytyjskie służby celne. W toku wykonywania usług ustaliliśmy, iż kierowca klienta mógł celowo ukryć kontrabandę w pojeździe. Postępowanie doprowadziło do ukarania grzywną wyłącznie kierowcy. Klient uzyskał zatrzymany pojazd bez konieczności uiszczania grzywny.

Odzyskiwanie należności

Klient wykonuje usługi transportowo-spedycyjne. W toku wykonywania usług, ponad 150 firm współpracujących z klientem nie dokonało płatności w terminie, bądź w ogóle nie zapłaciło za wykonaną usługę. Klient zwrócił się do nas z prośbą o odzyskanie należności oraz uzyskaniu rekompensaty za opóźnienia w płatności. Na czas procesu udało nam się zabezpieczyć kwotę ponad 120.000 zł ostatecznie odzyskując klientowi znaczną część należnych środków.

Powiązani specjaliści

Gdańsk, Poland